Nytt från styrelsen januari 2021

Sammanfattning från styrelsemötet 2021-01-12

Mötet, som skedde digitalt, hade besök av valberedningen. Spanieljaktansvarig väljer nu efter fem år att avgå i samband med årsmötet, varför en ersättare behövs till styrelsen. En ersättare till valberedningen behövs också.

Ett preliminärt provprogram för retrieverproven 2021 är skickat från avdelningen till jaktprovssekreterare i HS.

Organisationen för Unghundsderbyt 9 juni är i full gång i arbetsgruppen. Möjligheten att organisera ett WT i alla klasser samma helg kommer att ses över.

Ekonomin ser god ut vilket vi delvis har att tacka HS för, då de bidragit med extra pengar till avdelningen. Vi ska köpa in fler rosetter och diplom till jaktprov och viltspårprov, då lagret börjar sina.

Alla utställningar är inställda fram till och med den 25 april pga Covid-19. Vi avvaktar nya direktiv från SKK.

Årsmötet den 9:e mars kommer att ske i digital form. Håll utkik på hemsida och Facebook för mer information kring detaljer.

Kommentarer inaktiverade.