Jaktprov spaniel

En spaniel arbetar i huvudsak före viltet fälls, en spaniels huvuduppgift är att söka upp viltet och stöta det så att skottillfälle ges. Efter skottet ska viltet apporteras in till föraren. Jaktprov för spaniel delas upp i vattenprov, nybörjarprov och fältprov.

Vattenprov

Vattenprov delas in i följande klasser

  • Npb Vatten (Nybörjarprov) och krävs för att hunden ska få Godkänt på NBP-B resp NBP-A, man behöver inte ha Godkänt Nbp Vatten före start i NBP-B resp NPB-A, Vattenarbetet kan göras vid ett senare tillfälle.
  • Vattenprov (Vattenprov B) krävs för att få starta på fältprov Öppenklass och måste vara genomfört innan anmälan till Öppenklassen görs.

Nybörjarprov

Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars spanielegenskaper. Nybörjarproven är för hundar som uppnått 9 månaders ålder.

Nybörjarprov delas in i följande klasser

  • Nybörjarprov A – prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt
  • Nybörjarprov B – prov där vilt normalt inte stöts och dummies kan användas för apportering

Fältprov

Under § 1 i jaktprovsreglerna står det att: Fältprovets ändamål är att under jägarmässiga former, utifrån deltagande hundars prestationer, bedöma deras jaktliga kvaliteter till ledning för avelsarbetet. Genom dessa prov stimuleras arbetet för att avla spaniels med stadigt förbättrad kvalitet. Därigenom ges småviltsjägarna säkrare skottillfällen och effektivare eftersökshundar i syfte att minimera viltets lidande

Fältprov delas in i följande klasser

  • Öppenklass (ÖKL). För hundar som uppnått 9 månaders ålder och som inte tidigare erhållit 1:a pris i klassen, samt har blivit godkänd vid vattenprov
  • Segrarklass (SKL). För hundar som erhållit 1:a pris i öppenklass

Alla prov är begränsade, hundarna lottas oberoende av ras, kön eller avdelningstillhörighet.
För betalning från utlandet gäller: IBAN: SE 60 9500 0099 6018 0123 6843, BIC kod (SWIFT adress) NDEASESS

Datum 2020OrtProvtypInformationAnmälan
21 augHalmstadVattenprovDomare: Ulf Westlund.
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Anmälan
22 augStenungsund
(Springerklubben)
Nybörjare B KMDomare: Yvonne Schwermer Herngren
Upplysningar: Michael Hederström Sandahl, info@springervast.com, 070-9333148
Anmälan
18 sepHalmstad
(Springerklubben)
VattenprovDomare: Ulf Westlund
Upplysningar: Michael Hederström Sandahl, info@springervast.com, 070-9333148
Anmälan
10 oktHalmstadFältprov öppenklassDomare: Ulf Westlund.
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Anmälan
11 oktHalmstadFältprov segrarklass,
parsläpp
Domare: Ulf Westlund och Morgan Hallgren
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Anmälan
25 oktHalmstadNybörjarprov ADomare: Magnus Tenfält
Upplysningar: Michael Hederström Sandahl, info@springervast.com, 070-9333148
Anmälan
7 novÖxnevallaFältprov öppenklassDomare: Olle Johannisson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Anmälan
8 novÖxnevallaFältprov segrarklass parsläppDomare: Marcus Sjöborg, Royne Svensson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Anmälan

Datum 2019OrtProvtypInformationAnmälan
27 juliUddevallaVattenprovDomare: Olle Johannisson.
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
10 augHalmstadVattenprovDomare: Jörgen Andersson.
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
24 augGbg omr
(Springerklubben)
Nybörjare BDomare: Roger Marklund
Upplysningar: Eva-Lotta Blom, info@springervast.com, 0706-658089
Resultat
25 augGbg omr
(Springerklubben)
Nybörjare BDomare: Roger Marklund
Upplysningar: Eva-Lotta Blom, info@springervast.com, 0706-658089
Resultat
16 sepHalmstadVattenprovDomare: Ulf Westlund
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
27 sepGbg omr
(Springerklubben)
VattenDomare: Petra Johansson
Upplysningar: Eva-Lotta Blom, info@springervast.com, 0706-658089
Resultat
28 sepVårgårda
(Springerklubben)
Nybörjare ADomare: Petra Johansson
Upplysningar: Eva-Lotta Blom, info@springervast.com, 0706-658089
Resultat
29 sepVårgårda
(Springerklubben)
Nybörjare ADomare: Royne Svensson
Upplysningar: AnnMarie Skansen, jakt@springerklubben.org, 0705-765846
Resultat
5 oktHalmstadFältprov segrarklass,
parsläpp
Domare: Marcus Sjöborg, Petra Johansson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
16 novÖxnevallaFältprov segrarklass,
parsläpp
Domare: Royne Svensson, Ulf Westlund
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
17 novÖxnevallaFältprov öppenklassDomare: Olle Johannisson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
Datum 2018OrtProvtypInformationAnmälan
24 marsVarbergNybörjare BDomare: Gunnar Petersson
Upplysningar: Carolina Bohman, carro@ljungstorps.se, 0708-182918
INSTÄLLT pga för få anmälda.
16 juliMullsjöVattenprovDomare: Marcus Sjöborg
Upplysningar: Eva-Lotta Blom, blom.evalotta@gmail.com, 070-665808
Resultat
28 juliUddevallaVattenprovDomare: Marcus Sjöborg
Upplysningar: Biggan Elofsson, biggan@fedelms.se, 0736190436
Resultat
24 augHalmstadVattenprovDomare: Ulf Westlund
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
9 sepVarberg
(Springerklubben)
Nybörjare BDomare: Royne Svensson
Upplysningar: Eva-Lotta Blom, blom.evalotta@gmail.com, 0706-658089
INSTÄLLT
15 sepTidaholmVattenprovDomare: Marcus Sjöborg
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
6 oktAlingsåsFältprov öppenklassDomare: Royne Svensson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
7 oktAlingsåsFältprov segrarklass,
parsläpp
Domare: Olle Johannisson, Petra Johansson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
7 oktVarbergNybörjare BDomare: Jörgen Andersson
Upplysningar: Carolina Bohman, carro@ljungstorps.se, 0708-182918
INSTÄLLT pga för få anmälda.
27 oktHalmstadFältprov öppenklassDomare: Marcus Sjöborg
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
17 novMeddelas senare
(Springerklubben)
Nybörjare ADomare: Torbjörn Augustinsson
Upplysningar: Petra Plumridge, petra.plumridge@hotmail.com, 0708-986462
Resultat
18 novMeddelas senare
(Springerklubben)
Nybörjare BDomare: Torbjörn Augustinsson
Upplysningar: Petra Plumridge, petra.plumridge@hotmail.com, 0708-986462
Resultat
29 decÖxnevallaFältprov öppenklassDomare: Olle Johannisson
Upplysningar: Bert Andersson, spanieljakt@ssrkvastra.se, 0768-287440
Resultat
Datum 2017OrtProvtypInformationAnmälan
15 janÖxnevallaÖppen klassDomare: Ulf Westlund
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
29 juliUddevallVattenprovDomare: Olle Johannisson.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
26 augHalmstadVattenprovDomare: Ulf Westlund.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
27 sepAlingsåsVattenprovDomare: Marcus Sjöborg.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
1 oktVarberg
(Springerklubben)
A nybDomare: Jörgen Andersson.
Upplysningar: Carolina Bohman, 0708182918
Resultat
2 oktLysekilFält öppenDomare: Royne Svensson.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
7 oktAlingsåsFält öppenDomare: Norman Blakeney.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
29 oktAlingsåsFält segrarDomare: Royne Svensson, Juha Lindroth.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
12 novAlingsåsFält segrarDomare: Olle Johannisson, Marcus Sjöborg.
Upplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se
Resultat
19 novVarberg
(Springerklubben)
B nybDomare: Gunnar Petersson.
Upplysningar: Carolina Bohman, 0708182918
Resultat
Datum 2016OrtProvtypInformationAnmälan
15 juniHalmstadNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.seRESULTAT
30 juliAlingsåsNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.seResultat
24 septBohuslänNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.se RESULTAT
24 septBohuslänNBP-AUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.seINSTÄLLT
9 okt AlingsåsÖppenklassUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.seRESULTAT
6 novAlingsåsSegrarklassUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.seResultat
7 novVårgårdaÖppenklassUpplysningar: Bert Andersson, 0768-287440, spanieljakt@ssrkvastra.seResultat
Datum 2015OrtProvtypInformationAnmälan
25 juliUddevallaNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Biggan Elofsson, 0736-190436, spanieljakt@ssrkvastra.seRESULTAT
8 augÅkulla, UllaredNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Springerklubben, Carolina Bohman, carro.bohman@hotmail.com,
0708-182918
INSTÄLLT
22 augHalmstadNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Biggan Elofsson, 0736-190436, spanieljakt@ssrkvastra.seRESULTAT
5 septÅkulla, UllaredNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Springerklubben, Carolina Bohman, carro.bohman@hotmail.com,
0708-182918
INSTÄLLT
10 septKobergNybörjarvatten, VattenprovUpplysningar: Biggan Elofsson, 0736-190436, RESULTAT
13 septStättaredNBP-BUpplysningar: Cockerklubben, Bodil Lignell, jaktansvarig@cockerklubben.com
0706-847947
INSTÄLLT
20 septTräslöv, VarbergNBP-BUpplysningar: Springerklubben, Carolina Bohman, carro.bohman@hotmail.com,
0708-182918
RESLULTAT
27 septUddevallaNBP-BUpplysningar: Welshklubben, Torbjörn Håkansson, jakt@wssk.se, 070-6536742INSTÄLLT
2 oktFalköpingÖppenklassUpplysningar: Biggan Elofsson, 0736-190436, spanieljakt@ssrkvastra.seRESULTAT
29 novAlingsåsÖppenklassUpplysningar: Biggan Elofsson, 0736-190436, spanieljakt@ssrkvastra.seRESULTAT

 

Kommentarer inaktiverade.