Jaktprov spaniel

En spaniel arbetar i huvudsak före viltet fälls, en spaniels huvuduppgift är att söka upp viltet och stöta det så att skottillfälle ges. Efter skottet ska viltet apporteras in till föraren. Jaktprov för spaniel delas upp i vattenprov, nybörjarprov och fältprov.

Vattenprov

Vattenprov delas in i följande klasser

  • Npb Vatten (Nybörjarprov) och krävs för att hunden ska få Godkänt på NBP-B resp NBP-A, man behöver inte ha Godkänt Nbp Vatten före start i NBP-B resp NPB-A, Vattenarbetet kan göras vid ett senare tillfälle.
  • Vattenprov (Vattenprov B) krävs för att få starta på fältprov Öppenklass och måste vara genomfört innan anmälan till Öppenklassen görs.

Nybörjarprov

Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars spanielegenskaper. Nybörjarproven är för hundar som uppnått 9 månaders ålder.

Nybörjarprov delas in i följande klasser

  • Nybörjarprov A – prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt
  • Nybörjarprov B – prov där vilt normalt inte stöts och dummies kan användas för apportering

Fältprov

Under § 1 i jaktprovsreglerna står det att: Fältprovets ändamål är att under jägarmässiga former, utifrån deltagande hundars prestationer, bedöma deras jaktliga kvaliteter till ledning för avelsarbetet. Genom dessa prov stimuleras arbetet för att avla spaniels med stadigt förbättrad kvalitet. Därigenom ges småviltsjägarna säkrare skottillfällen och effektivare eftersökshundar i syfte att minimera viltets lidande

Fältprov delas in i följande klasser

  • Öppenklass (ÖKL). För hundar som uppnått 9 månaders ålder och som inte tidigare erhållit 1:a pris i klassen, samt har blivit godkänd vid vattenprov
  • Segrarklass (SKL). För hundar som erhållit 1:a pris i öppenklass

Alla prov är begränsade, hundarna lottas oberoende av ras, kön eller avdelningstillhörighet.

Provavgift för öppenklass är 650 kr och för segrarklass 700 kr.
För betalning från utlandet gäller: IBAN: SE 60 9500 0099 6018 0123 6843, BIC kod (SWIFT adress) NDEASESS

 

 

Kommentarer inaktiverade.