Protokoll

SSRK Västra har, liksom SSRKs huvudstyrelse (HS), beslutat att följa SKKs rekommendationer om att inte publicera protokoll på hemsidan. Se HS motivering på https://ssrk.se/om-ssrk/sammantraden-och-protokoll/.

Medlemmar har rätt att rekvirera protokollen från klubbens sekreterare (sekreterare@ssrkvastra.se) till en administrativ kostnad av 25kr/st. Ange din adress och ditt medlemsnummer när du rekvirerar protokoll.

 

 

Kommentarer inaktiverade.