GDPR

Från och med 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning (GDPR) att gälla i samtliga EU-länder. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL)

SSRK Västra behandlar alla personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen. Vi hämtar i första hand in dina personuppgifter direkt från dig själv eller uppgifter lämnade av dig via en samarbetspartner/organisation (t.ex. SSRK Hs, SBK/SSRK Prov eller Studiefrämjandet). De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Och i några fall personnummer, där ett arvode ska betalas ut för rapporteringen till skattemyndigheten samt att personnummer krävs vid deltagande på kurser i samarbete med Studiefrämjandet och för de funktionärer som är certifierade/diplomerade.

Vi lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister. Det kan vara kopplingar som medlemskap, funktionär, domare, uppfödare, kursdeltagare, provdeltagare eller annan.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SSRK Västras lagring och behandling av dina personuppgifter, såvida SSRK Västras intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SSRK Västra har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till avdelningsstyrelsen i SSRK Västra.

Vill du veta mer kan du läsa på SSRK Hs hemsida

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen

Kommentarer inaktiverade.