Gbg-sektionens styrelsemöten

2021

Styrelsemöte 2021-05-18

Sammanfattning av styrelsemötet den 18/5, mötet hölls via Teams. Vårens prov är genomförda och på mötet återrapporterades från proven som ses som lyckade. Styrelsen planerar för en samträning 12/6, Maria och Ingela håller i träningen. Plats blir Horsikan, träningen kommer att marknadsföras på FB-sidan. Styrelsen väljer att fokusera på samträningar under hösten istället för ett WT, en av samträningarna kommer att arrangerars som ett inofficellt ÖKL-prov. Styrelsen planerar för funktionärsdag i november. Nästa styrelsemöte kommer att genomföras den 5/8 via Teams

Styrelsemöte 2021-03-30

Mötet hölls via Teams. Planering för vårens två prov (1-2/5-2021) har startat och delar av styrelsen har varit på plats på den tänkta tävlingsplatsen. Provledningen börjar förberedelser för att kunna genomföra proven på ett säkert sätt utifrån de riktlinjer som finns från SKK. Styrelsen väljer att fortsätta med konceptet digitala samträningar under våren med förhoppning om att i juni kunna ses fysiskt på en avslutande samträning. Förhoppningen är vi till hösten kan ses på fysiska samträningar. Styrelsen tittar vidare på möjligheten att genomföra någon digital föreläsning med intressant innehåll för våra medlemmar. Vårt arrangemang Sjösvängen kommer inte att kunna genomföras utifrån de restriktioner och riktlinjer som finns är rådande, det gör att styrelsen nu avbokat lokaler och marker. Inför hösten tittar styrelsen även på möjlighet att genomföra B-prov och WT. Nästa styrelsemöte kommer att genomföras den 18/5 via Teams.

Kommentarer inaktiverade.